· Tourtermine ·

Nordic Notes on Tour: Folk aus Norwegen

FR-11.10.2019
SA-12.10.2019
SO-13.10.2019
MO-14.10.2019
DI-15.10.2019
MI-16.10.2019
DO-17.10.2019 Nürnberg
FR-18.10.2019
SA-19.10.2019 Frankfurt
SO-20.10.2019 Mölln

Tautumeitas

20.12.2020 Somewhere In time